Ingatlan keresése Hirdetés feladása

Hirdetési áraink[X]

1 hónap

2.900 Ft

3 hónap

4.900 Ft

6 hónap

7.900 Ft

12 hónap

12.000 Ft

Hirdetési áraink Lakáshitel kalkulátor (x) Belépés Regisztráció

Általános szerződési feltételek

A nemkellingatlanos.hu internetes címen található weboldal tulajdonosa, a továbbiakban: Szolgáltató, ügyfelei, a továbbiakban: Felhasználók, részére a jelen Általános szerződési feltételekben, a továbbiakban: ÁSZF, foglalt szolgáltatásokat kínálja az alábbi feltételek szerint.

A .nemkellingatlanos.hu oldalon kínált szolgáltatások használatának megkezdésével a Felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket. Az oldal használata kizárólag az alábbi feltételek szerint történhet.

 

 

Felhasználók

 

Hirdető Felhasználó: bármely természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a nemkellingatlanos.hu internetes címen található portálon hirdetést helyez el, kiveve azokat a természetes személyeket, jogi személyeket és jogi személyiség nélküli szervezeteket, akik azt jövedelemszerzés céljából végzett ingatlanügynöki, ingatlanközvetítői tevékenységhez kapcsolódóan tennék.

Hirdetésböngésző Felhasználó: bármely természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a nemkellingatlanos.hu internetes címen található portálon elhelyezett tartalmakat megtekinti, illetve kapcsolódó szolgáltatásokat (hirdetésfigyelés, kedvencként jelölés, küldés emailben) vesz igénybe.

 

 

A szolgáltatások

 

Szolgáltató lehetőséget biztosít Hirdető Felhasználó részére hirdetése megjelentetésére a Szolgáltató által üzemeltetett .nemkellingatlanos.hu internetes címen található ingatlanhirdető portálon. A szolgáltatás igénybevétele regisztrációhoz kötött. Egy regisztrált felhasználó egyidejűleg egy hirdetés feladására jogosult. Nem vehetik igénybe a szolgáltatást azok a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek, akik azt jövedelemszerzés céljából végzett ingatlanügynöki, ingatlanközvetítői tevékenységhez kapcsolódóan tennék. Az ilyen tevékenységhez kapcsolódóan elhelyezett hirdetéseket Szolgáltató haladéktalanul eltávolítja a nemkellingatlanos.hu internetes címen található portáljáról, a hirdetési díj visszatérítése nélkül, és a hirdetés feladójának regisztrációját törli.

Ingatlanhirdetését Hirdető Felhasználó helyezi el a portálon. A portálon elhelyezett hirdetésében Hirdető Felhasználó köteles a hirdetett ingatlan valós címét pontosan (település neve, közterület neve és házszám) megadni, és helyét a térképen pontosan megjelölni. Hirdető Felhasználó köteles továbbá az ingatlan valamennyi adatát és fotóit a valóságnak megfelelően közölni, a fotókon feliratok, logók és egyéb megkölönböztető jegyek elhelyezése (a hirdetés szerkesztésekor létrehozottakon kívül) nem engedélyezett. A cím nélkül feladott, illetve nem a valós címet vagy térképi helyet, nem a hirdetett ingatant ábrázoló, illetve feliratot, logót vagy egyéb megkülönböztető jegyet megjelenítő fotót tartalmazó, valamint bármely a valóságnak meg nem felelő adatot tartalmazó hirdetéseket Szolgáltató eltávolítja a nemkellingatlanos.hu internetes címen található portáljáról, a hirdetési díj visszatérítése nélkül.

A nemkellingatlanos.hu portálon egyazon ingatlanra vonatkozóan egyetlen hirdetés adható fel. Amennyiben Hirdető Felhasználó olyan ingatlan hirdetését teszi közzé a portálon, amelyre vonatkozóan ott már szerepel hirdetés, úgy hirdetését Szolgáltató eltávolítja a nemkellingatlanos.hu internetes címen található portáljáról, a hirdetési díj visszatérítése nélkül.

A hirdetés szövegében telefonszám és email-cím nem szerepeltethető!

Szolgáltató a nemkellingatlanos.hu portálon elhelyezett hirdetések adatainak valóságtartalmáért és pontosságáért nem vállal felelősséget.

Szolgáltató lehetőséget biztosít Hirdetésböngésző Felhasználó részére a nemkellingatlanos.hu internetes címen található portálon elhelyezett tartalmak megtekintésére. A szolgáltatás regisztráció nélkül igénybe vehető.

Szolgáltató lehetőséget biztosít továbbá Hirdetésböngésző Felhasználó számára egyes további szolgáltatások igénybevételére (hirdetésfigyelés, kedvencként jelölés, küldés emailben). A szolgáltatások igénybevétele regisztrációhoz kötött.

Szolgáltató évi 99%-os rendelkezésre állás mellett biztosítja a jelen szerződésben vállalt szolgáltatásokat. A rendelkezésre állás idejének számításába nem tartoznak bele a harmadik fél hatáskörébe tartozó szolgáltatások, valamint az előre bejelentett karbantartások.

 

 

A szolgáltatások díja

 

Szolgáltató a Hirdető Felhasználók részére a hirdetésmegjelentetési lehetőséget az alábbi (áfát is tartalmazó) árakon nyújtja:

30 napos hirdetés-előfizetés: 2900 Ft;

90 napos hirdetés-előfizetés: 4900 Ft;

180 napos hirdetés-előfizetés: 7900 Ft;

365 napos hirdetés-előfizetés: 12 000 Ft;

 

Az előfizetési díj Szolgáltató rendszerébe történő beérkezése előtt Felhasználó hirdetését Szolgáltató nem teszi közzé, meghosszabbított hirdetés esetén a díj beérkezéséig a hirdetés közzétételét szünetelteti.

Szolgáltató a Hirdetésböngésző Felhasználók részére a hirdetésböngészés, hirdetésfigyelés emailben küldés, kedvencként megjelölés lehetőségét ellenérték nélkül nyújtja.

 

Szolgáltató eseti jelleggel a fentiektől eltérő (ezeknél olcsóbb vagy akár ingyenes) akciós ajánlatokat is alkalmaz, amelyek kondícióit és időtartamát az akciós ajánlatra vonatkozó felhívásban - magán a nemkellingatlanos.hu honlapon, ill. az akciós ajánlatra vonatkozó hirdetésben, telefonhívásban, emailben közli.

 

 

Fizetési módok

 

A Hirdető Felhasználók a részükre nyújtott szolgáltatások ellenértékét az alábbi fizetési módok valamelyikén egyenlíthetik ki:

 

1. PayPal használatával,

2. banki átutalással,

3. bankkártyás fizetéssel.

 

A bankkártyás fizetés révén Felhasználó kényelmesen és biztonságosan fizethet elő hirdetésére. A kívánt időtartamú előfizetés kiválasztása után az Unicredit Bank fizetőoldalára irányítjuk, ahol a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Felhasználónak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "Fizetés bankkártyával" feliratra kattintson, majd a Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) megadja. A Bank a dombornyomott VISA és Mastercard, Visa Electron (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben az Ön Maestro bankkártyáján ilyen nem található, érdeklődjön Bankjánál.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadja el a Bank, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

 

Az alábbi bankkártyákat használhatja a fizetéshez:

 

 

 

Felelősség

 

A .nemkellingatlanos.hu oldal tartalma tájékoztató jellegű, annak felhasználása a Felhasználó saját kockázata és felelőssége.

Szolgáltató a hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal, a közízlést és törvényt sértő, valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, képeket, fájlokat, megtévesztő hirdetéseket minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből, az előfizetési díj visszatérítése nélkül.

Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ tartalmát, tovább nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználó által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Felhasználó minősül szolgáltatónak.

Szolgáltató nem garantálja az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok kijavítását valamint az oldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Azok használata a Felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik.

 

 

Megrendelés lemondása

 

Hirdető Felhasználó a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat azok teljes ismeretében, azonnali teljesítéssel vásárolja meg. A megrendelés lemondására nincs lehetőség.

 

 

Reklamáció módja és feltételei

 

Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF-ben vállalt szolgáltatásokat nem az itt leírt feltételek mellett nyújtja, Hirdető Felhasználó reklamációval élhet az info@nemkellingatlanos.hu email-címen.

 

 

Adatkezelés

 

1.    Jogalap
Szolgáltató egyes szolgáltatásai használatát regisztrációhoz köti. A regisztrációval a Felhasználó hozzájárul az általa önkéntesen közölt személyes adatai kezeléséhez. A Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott adatokat az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben meghatározott körben és módon, az ott meghatározott célhoz kötötten, a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kezeli.


2.    Kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

Adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-66772/2013.

 
A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.
A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, postacím, dátum és időpont, a hirdetés szövege, a hirdetések fényképfelvételei, továbbá az Felhasználó által megadott egyéb személyes adatok.

 

3.    Az adatkezelés időtartama

3.1    Amennyiben a Felhasználó a regisztrációhoz kötött szolgáltatást nem vette igénybe Szolgáltató a Felhasználó regisztrációjának törlésével azonnal törli az általa megadott személyes adatokat.


3.2    Amennyiben Felhasználó igénybe vette a Szolgáltató által nyújtott, regisztrációhoz kötött szolgáltatást, ezzel szerződés jött létre, így a személyes adatok törlésének határideje – a számviteli szabályoknak megfelelően – az adott évet követő 6. év december 31-e.


3.3    Amennyiben törvény nem zárja ki, a Szolgáltató törli a személyes adatot, ha
     - kezelése jogellenes,
     - az Ügyfél kéri,
     - a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható
     - az adatkezelés célja megszűnt, vagy
     - az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve
     - azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte

4.    Információ szolgáltatása a kezelt adatokról. Az adatok hozzáférhetővé tétele

4.1    A Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével hozzájárul, hogy az általa önként megadott, a szolgáltatás teljesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat – a hirdetés feladáshoz rendszeresített webes felületen látható módon – a Szolgáltató az általa üzemeltetett honlapon és az általa hirdetésre használt egyéb elektronikus felületen harmadik személyek számára közvetlenül hozzáférhetővé tegye.

4.2    Az elektronikus hirdető vagy az elektronikus hirdetés közzétevőjének beazonosítása céljából a Szolgáltató a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) megkeresésére köteles a Hatóság rendelkezésére bocsátani a következő adatokat, ha azok a rendelkezésére állnak:
-    a Hatóság által megjelölt elektronikus hirdetés küldőjének vagy közzétevőjének elektronikus hírközlési azonosítóját, és
-    a nyilvántartásában az elektronikus hírközlési azonosítóhoz tartozóként meghatározott igénybe vevő nevét és lakcímét.
A Hatóság az átadott adatokat az elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárás jogerős lezárását követő 60. napig, illetve a döntés bírósági felülvizsgálata esetén a bírósági felülvizsgálat jogerős lezárásáig jogosult kezelni, kizárólag az elektronikus hirdető vagy az elektronikus hirdetés közzétevőjének beazonosítása céljából.

4.3    A Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

5.    Jogorvoslat

A Felhasználó a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 

 

Egyéb rendelkezések

 

A Szolgáltató honlapján elérhető szolgáltatás használóira a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

Szolgáltató a jelen ÁSZF megváltoztatásának jogát fenntartja.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 

 

 

Hatályos: 2014.01.01-től

 

Ragula Zoltán Róbert e.v.

Székhely: Monor, Kinizsi utca 51.

Nyilvántartási szám: 6784012

Adószám: 63550160-1-33